OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW 1 ROKU – TERMINY REALIZACJI

Obowiązkowe szkolenie BHP do realizacji w terminie 29 października – 12 listopada 2020

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne do realizacji w terminie 14 października – 30 listopada 2020

 

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

• wejść na stronę: https://szkolenia.sggw.pl/

• wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)

• w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary guzik z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)

• w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”

• wyszukać Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

• wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)

• zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

 

Uwaga. do realizacji szkolenia niezbędna jest aktywacja Flash.

PODANIA, WNIOSKI, ZAŚWIADCZENIA – WZIM@SGGW.EDU.PL

Podania, wnioski, zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową z konta Office 365 w domenie: sggw.edu.pl na adres: wzim@sggw.edu.pl

Do wiadomości należy załączyć czytelny, wypełniony i podpisany skan podania (PDF),
w formacie A4. Z
djęć (JPG) nie przyjmujemy.

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ: podaj imię i nazwisko, numer albumu, ilość sztuk.

Napisz czy potrzebujesz wersję papierową, czy elektroniczną.

Zaświadczenie zostanie wysłane e-mailem lub będzie do odbioru w kolejnym dniu roboczym w dziekanacie.

WNIOSKI O UMORZENIE PŁATNOŚCI (CZESNEGO) NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ LISTEM POLECONYM NA ADRES DZIEKANATU WYDZIAŁU.

Pierwsze zajęcia dla 1 roku Informatyki i Ekonometrii, studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,
 
Zajęcia na 1 roku Informatyki i Ekonometrii zaczynają się
1 października od dwóch wykładów ze Wstępu do Matematyki
odbędą się one zdalnie, link do strony kursu jest następujący:
kurs jest dostępny bez logowania, jednak wykłady dostępne są po zalogowaniu i zapisaniu, szczegółowe informacje znajdują się pod powyższym linkiem.
 

Przez pierwsze 4 tygodnie w miejsce wykładów z Analizy Matematycznej I będą odbywały się wykłady ze Wstępu do Matematyki.

dr Adam Przeździecki
kierownik Katedry Zastosowań Matematyki

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW 1 ROKU

INFORMACJA DLA NOWYCH STUDENTÓW – STACJONARNE

INFORMACJA DLA NOWYCH STUDENTÓW – NIESTACJONARNE

Opiekunowie poszczególnych roczników w roku 2020-21

WZÓR UMOWY 2020-21 (zapoznaj się przed podpisaniem umowy w dziekanacie)

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ STUDENCKICH: wzim@sggw.edu.pl
(podaj imię nazwisko i numer albumu, napisz czy potrzebujesz skan czy dokument papierowy oraz ilość sztuk, wysyłka e-mailem lub odbiór w kolejnym dniu roboczym) 

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do założenia kont akademickich Office 365.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w SGGW została uruchomiona centralnie zarządzana usługa Microsoft Teams z pakietu Microsoft Office 365.

W usłudze tej zostały dodatkowo skonfigurowane grupy ćwiczeniowe oraz wykładowe na kontach osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz wykładów.
Aby skorzystać z w/w usługi należy:
– w pierwszej kolejności zresetować hasło, wykorzystując do tego system Self Service Portal (SSP): https://konto.sggw.edu.pl
W systemie SSP należy klikając w opcję „Zapomniałem hasła” podać prywatny adres email, podany podczas rejestracji w systemie HMS – nowe hasła otrzymacie Państwo na podane konto pocztowe
– następnie zalogować się w usłudze Microsoft Office 365 na stronie:  https://teams.sggw.edu.pl wykorzystując
– jako login konto studenta, w formacie sXXXXXX@sggw.edu.pl, gdzie XXXXXX to numer albumu uzupełniony „0” do 6 znaków, dla nr albumu 1999 będzie to s001999.
– oraz hasło ustawione w kroku powyżej.
Proszę pamiętać, aby przy logowaniu do usługi Ms Teams używać w składni nowej domeny sggw.edu.pl.
W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt z Pomocą Informatyczną, email: pomoc_ci@sggw.pl, nr tel. 22 59 355 50

 

INSTRUKCJA DO POBRANIA: SGGW_SSP_student (2)

 

ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZA POŚREDNICTWEM MS TEAMS, KTÓRY JEST DOSTEPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ DO KONTA AKADEMICKIEGO. KOMUNIKACJA MAILOWA Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA ORAZ DZIEKANATEM JEST MOŻLIWA WYŁĄCZNIE Z KONTA AKADEMICKIEGO.

ZAJĘCIA STACJONARNE NA WYDZIALE W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU 2020_21

Aktualizacja: 15-09-2020 r.

Zgodnie z zaleceniem JM Rektora SGGW stacjonarnie na Wydziale odbędą się zajęcia
laboratoryjne i ćwiczeniowe dla studentów:

1-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie oraz informatyka i ekonometria – licencjackie I stopnia  (stacjonarne i niestacjonarne)

7-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie (stacjonarne)

ponadto

5-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie (stacjonarne) spec. TM,
przedmiot: podstawy fotografii cyfrowej

2-ego semestru kierunku informatyka – magisterskie (stacjonarne) spec. ZM,
przedmiot: inżynieria dźwięku 

5-ego semestru kierunku informatyka i ekonometria – licencjackie (stacjonarne)
przedmiot: ekonometria (prowadzi dr hab. Hanna Dudek)

1-ego semestru kierunku informatyka i ekonometria – magisterskie (niestacjonarne)
przedmiot: mikroekonomia (prowadzi dr hab. Hanna Dudek)

Prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji. Wytyczne mogą ulec zmianie.

Więcej informacji na stronie:
https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

WYBÓR PROMOTORA I TEMATU PRACY PRZEDŁUŻONY DO 16-10-2020

Pani Prodziekan dr Diana Dziewa – Dawidczyk, wyraziła zgodę na przedłużenie terminu składania zgłoszeń tematów prac dyplomowych do 16-10-2020 r.

Druki wyboru promotora i tematu pracy prosimy nadsyłać wyłącznie na adres: wzim@sggw.edu.pl
do piątku 16-10-2020 r.

Przyjmujemy wyłącznie czytelne skany druków (PDF) w formacie A4 z podpisem studenta oraz opinią i podpisem promotora.

Nie przyjmujemy zdjęć i nieczytelnych skanów.

Oprócz nadesłania skanu do dziekanatu należy wypełnić i zatwierdzić swoje zgłoszenie promotora na moodle (konieczne jest również dołączenie skanu dokumentu).

TERMINARZ EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W ROKU 2020/21

W roku akademickim 2020/21 egzaminy dyplomowe odbędą się w następujących terminach:

 

PRZYJMOWANIE PRAC DO: TERMIN OBRONY:
28 października 2020  ⇒ ⇒ ⇒ 18 listopada 2020
18 grudnia 2020 20 stycznia 2021
5 stycznia 2021 27 stycznia 2021
12 stycznia 2021 2 lutego 2021
12 stycznia 2021 3 lutego 2021
31 marca 2021 21 kwietnia 2021
2 czerwca 2021 23 czerwca 2021
10 czerwca 2021 1 lipca 2021
16 czerwca 2021 7 lipca 2021
16 czerwca 2021 8 lipca 2021


UWAGA:

Prace dyplomowe z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony. Osoby, które wznawiają studia w celu złożenia i obrony pracy dyplomowej, powinny złożyć podanie o wznowienie co najmniej miesiąc przed planowanym terminem obrony. Elektroniczną wersję ukończonej pracy należy przesłać do Pani Prodziekan na adres: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl

KOMUNIKACJA Z WYDZIAŁEM PRZEZ KONTO OFFICE 365

Ze względu na potrzebę potwierdzania tożsamości nadawcy, do komunikacji
z pracownikami Uczelni prosimy używać kont 
w domenie: sggw.edu.pl

Prosimy wszystkich studentów o założenie kont akademickich Office 365

za pośrednictwem strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

W polu – adres e-mail szkoły – należy wpisać: numer albumu@sggw.edu.pl
(przykład: s123456@sggw.edu.pl)

INSTRUKCJA DO POBRANIA: SGGW_SSP_student

 

KURS DOTYCZĄCY WYBORU PROMOTORÓW I TEMATÓW PRAC NA ROK 2020/21

Szanowni Państwo Studenci,
broniący w roku 2021 prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie!

Informuję, że uruchomiono dla Państwa kurs moodle o nazwie
Wybór promotorów i tematów prac dyplomowych bronionych w 2021r., dostępny ze strony
https://e.sggw.pl/course/view.php?id=2837

Proszę się tam zalogować oraz:

1. zapoznać się z Propozycjami tematów prac dyplomowych (plik xls)-ten plik będzie aktualizowany;
2. wysłać maila do potencjalnego promotora/złożyć mu wizytę; 
jeśli wyrazi on gotowość objęcia opieką, wykonać zadanie - 
Wybierz swojego przyszłego promotora (głosowanie);
3. po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem tematu pracy, wykonać zadanie - 
Dokonaj zapisu w bazie realizowanych tematów prac dyplomowych (baza danych);
4. procedurę rejestracji zakończyć zadaniem - 
Prześlij wypełniony formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej; 
(podpisany skan wysyłamy na adres: wzim@sggw.edu.pl oraz załączamy na moodle).

Logując się na kurs proszę podać hasło przyporządkowujące do odpowiedniej grupy. 
Konwencja tworzenia haseł jest następująca: rok + skrót
kierunku + ozn. stopnia studiów + ozn. trybu studiów + $.
Np. 2021IiElicst$ jest dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, 
studia licencjackie, stacjonarne.
Poniżej pełna lista haseł:
2021IiElicnst$ 
2021IiElicst$
2021IiEmgrnst$
2021IiEmgrst$  
2021IiEBDAmgrst$
2021INFinznst$
2021INFinzst$ 
2021INFmgrnst$
2021INFmgrst$  
Wybór promotora, ustalenie tematu pracy i przesłanie zgłoszenia powinny nastąpić do 30.09.2020 r. 
Podkreślam, że wyboru promotora dokonujemy 
PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TEGO Z PRZYSZŁYM OPIEKUNEM!!! 
Liczba miejsc u poszczególnych osób jest OGRANICZONA (max 7); 
gdy zostanie wyczerpana, przy nazwisku pracownika pojawia się napis: (pełne).
W przypadku problemów technicznych z kursem bardzo proszę o informacje.
Pozdrawiam,

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk

Prodziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

PLAN ZAJĘĆ APLIKACJA NA TELEFON

Szanowni Państwo,

Link do aplikacji dla iphonów (iOS) :
https://itunes.apple.com/PL/app/id1384573148?mt=8

Link aplikacji dla Androidów :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silvernet.silvertimetable

Jeżeli już ktoś ma zainstalowaną aplikację, to tylko trzeba w aplikacji odświeżyć plan przyciskiem w prawym górnym rogu.
A jeśli jednak pojawią się problemy z ustawieniami po odświeżeniu, trzeba zrestartować całą aplikację.
Plan na telefony jest dla studentów, ale także i dla prowadzących. Trzeba skorzystać z odpowiedniej opcji – w ustawieniu planu.

If someone already has the application installed, then you only need in the application refresh the plan with the button in the upper right corner. And if there are problems with settings after refreshing, you need to restart the entire application. The phone plan is for students, but also for trainers. You have to use the appropriate option – in the plan setting.

Wsparcie dla studenta

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Antoine de Saint-Exupéry  „Mały Książę

 

Drogi Studencie!

 Jeśli masz problemy, czujesz się osamotniony, wątpisz w sens życia, Twoja rodzina przeżywa kryzys – możesz i powinieneś szukać wsparcia.

Pomocna dłoń czeka na Ciebie.

Duszpasterstwo akademickie:

http://dastudnia.pl/

http://www.sluzew.dominikanie.pl/da/

http://dab.jezuici.pl/

http://petra-warszawa.pl/

http://swanna.waw.pl/duszpasterze

Telefon zaufania:

http://www.telefonzaufania.org.pl/

Pomoc psychologa:

http://niepelnosprawni.sggw.pl/s4.html

Myśli samobójcze – pomoc:

http://przyjaciele.org/

Narkomania – pomoc:

http://narkomania.akcjasos.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

http://www.parpa.pl/?subL=2&checkL=5

 Krajowe Centrum ds. AIDS:

http://aids.gov.pl/

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych:

http://www.zaginieni.pl/

Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie:

http://www.psychologia.edu.pl/o-nas/struktura-organizacyjna.html

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

http://www.ipin.edu.pl/home/kpz/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW:

http://www.sggw.pl/uczelnia/struktura-administracyjna/jednostki-uslugowe/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej