Ósma edycja programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Mamy do rozdysponowania dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2022/2023, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym studentkom
w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Formularz aplikacyjny:  Formularz
Więcej informacji pod linkiem:  https://www.stypendiadladziewczyn.pl

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA WYMIENNE ERASMUS+

Rozpoczynamy nabór uzupełniający na studia wymienne Erasmus+ W SEMESTRZE LETNIM 2022/23.

* Nabór trwa od 9.05.2022 do 27.05.2022.

* Studenci aplikują za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego.

* Wybór uczelni zagranicznej zgodnie z dołączoną ofertą aktualnych miejsc. 

* „Zasady Naboru” zawierają harmonogram, informacje dotyczące testu językowego online oraz całego procesu przebiegu naboru.

ZASADY NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 22_23
Formularz-zgloszeniowy-Erasmus_-studia-_PL
WZIM 22-23

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI OD 10 MAJA 2022

Wszystkich studentów, którzy jeszcze nie przedłużyli legitymacji na semestr letni 2021/22, prosimy o zgłaszanie takiego zamiaru telefonicznie do dziekanatu, z jednodniowym wyprzedzeniem . Począwszy od 10 maja 2022 r. nie będzie możliwości przedłużenia ważności legitymacji od ręki, ze względu na zmianę wskaźnika w HMS.

Wybór tematów i opiekunów prac dyplomowych bronionych w roku 2023

Szanowni Państwo,

dla studentów, którzy będą przystępować do obron prac inżynierskich i magisterskich w roku 2023  uruchomiono kurs o nazwie:

„Wybór tematów i opiekunów prac dyplomowych bronionych w roku 2023”

dostępny ze strony:

https://e.sggw.pl/enrol/index.php?id=4541

Proszę się tam zalogować oraz:

 1. zapoznać się z propozycjami tematów prac dyplomowych (plik xls) – ten plik będzie aktualizowany;
 2. wysłać maila do potencjalnego opiekuna pracy/złożyć mu wizytę; jeśli wyrazi on gotowość objęcia opieką, wykonać zadanie:
  Wybierz swojego przyszłego opiekuna (głosowanie);
 1. po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem tematu pracy, wykonać zadanie:
  Dokonaj zapisu w bazie realizowanych tematów prac dyplomowych (baza danych);
 1. procedurę rejestracji zakończyć zadaniem:
  Prześlij wypełniony formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej;

(na moodle załączyć skan dokumentu, do dziekanatu wysyłać skan na adres: wzim@sggw.edu.pl).

 

Logując się na kurs proszę podać hasło przyporządkowujące do odpowiedniej

grupy. Konwencja tworzenia haseł jest następująca:

rok + skrót kierunku + ozn. stopnia studiów + ozn. trybu studiów + $.

 

Wybór opiekuna pracy, ustalenie tematu pracy i przesłanie zgłoszenia

powinny nastąpić do 31.05.2022r.

Hasła przydzielające do grup:

IiE mgr niestacjonarne: 2023IiEmgrnst$ 

IiE mgr stacjonarne: 2023IiEmgrst$ 

IiEBDA mgr stacjonarne: 2023IiEBDAmgrst$ 

INF inż. niestacjonarne: 2023INFinznst$ 

INF inż. stacjonarne: 2023INFinzst$ 

INF mgr niestacjonarne: 2023INFmgrnst$ 

INF mgr stacjonarne: 2023INFmgrst$

 

Podkreślam, że wyboru opiekuna pracy  dokonujemy

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU tego z przyszłym opiekunem!!!

Liczba miejsc u poszczególnych osób jest OGRANICZONA (max 7);

gdy zostanie wyczerpana, przy nazwisku pracownika pojawia się napis: (pełne).

W przypadku problemów technicznych z kursem bardzo proszę o informację.

Pozdrawiam,

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk

Prodziekan

INSTRUKCJA GENEROWANIA MLEGITYMACJI

 1. Przed wygenerowaniem mLegitymacji należy pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel,
 2. Następnie należy zarejestrować się pod adresem: https://mlegitymacja.sggw.edu.pl/ (login to numer indeksu w formacie sXXXXXX, hasło takie samo jak do poczty uczelnianej),
 3. Po zalogowaniu należy zgłosić chęć wyrobienia mLegitymacji, klikając na przycisk „Zleć”,
  i wylogować się z systemu na ok. 15 minut,
 4. Po ponownym zalogowaniu, po kliknięciu na przycisk „Odbierz”, powinny być dostępne kod QR oraz kod tekstowy, które należy zeskanować i wprowadzić w aplikacji mObywatel,
 5. Po zatwierdzeniu wszystkich zgód, od tej pory możliwe będzie wyświetlenie mLegitymacji na ekranie telefonu.
 Przygotował: Adrian Szczerba
WARUNKIEM WYGENEROWANIA MLEGITYMACJI JEST PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI
W DZIEKANACIE NA NOWY SEMESTR.

KORESPONDENCJA NADSYŁANA Z ADRESÓW INNYCH NIŻ AKADEMICKIE TRAFIA DO SPAM-u

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o wysyłanie e-maili z adresów akdemickich w domenie sggw.edu.pl. Wiele Państwa próśb i wniosków nadsyłanych z innych adresów trafia do SPAM-u. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź, każdy otrzyma informację zwrotną. Dziekanat nie obsługuje poczty służbowej  w trybie 24/7.

Jeśli napisałałeś zapytanie w piątek o godzinie 23.30, odpowiedzi możesz się spodziewać dopiero
w poniedziałek lub wtorek kolejnego tygodnia.

W wybrane soboty dyżurujący pracownik obsługuje studentów studiów niestacjonarnych.  Wtedy zazwyczaj nie ma możliwości odbierać korespondencji. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Pracownicy Dziekanatu WZIiM

 

SKRZYNKA PODAWCZA DZIEKANATU

Uruchomiliśmy dla Państwa nową opcję składania podań, wniosków i formularzy.
Obok pokoju 3/35 bud. 34 została powieszona czarna skrzynka pocztowa.

Prosimy pozostawiać w skrzynce dokumenty sprawdzone, wypełnione czytelnie i podpisane.
Dokumenty błędnie wypełnione lub niekompletne będą odsyłane.

  

AKTYWACJA I DOSTĘP DO OFFICE 365

Usługa Microsoft 365 umożliwia studentom m. in. dostęp do poczty, zajęć zdalnych i obowiązkowych szkoleń, wysyłania zapytań i wniosków.
Aby aktywować konto należy przejść na stronę: 
https://konto.sggw.edu.pl/

wybrać opcję: zapomniałem hasła,
w polu adres e-mail wpisać adres podany podczas rejestracji na studia.
W odpowiedzi na podany adres otrzymasz link do resetu hasła. 

Aby uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej w MS Office 365 przez przeglądarkę internetową należy zalogować się na stronie: https://poczta.sggw.edu.pl

Instrukcja do pobrania: SGGW_SSP_student

Adresy skrzynek studenckich mają następującą składnię:

sXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to numer albumu poprzedzony „0”, tak aby uzyskać 6 znaków. Dla numeru albumu 1999 będzie to s001999@sggw.edu.pl

Więcej informacji na temat logowania i obsługi Microsoft 365 można znaleźć na stronie: pomoc.o365.sggw.edu.pl

Pomoc informatyczna SGGW pod adresem: pomoc_ci@sggw.edu.pl

Uwaga: Aktywacja konta MS Office 365 jest obowiązkowa.
Dziekanat prowadzi korespondencję ze studentami za pośrednictwem tego konta.

PODANIA, WNIOSKI, ZAŚWIADCZENIA – WZIM@SGGW.EDU.PL

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ PODAŃ NA E-MAILE IMIENNE PRACOWNIKÓW DZIEKANATU.

Podania, wnioski, zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową z konta Office 365 w domenie: sggw.edu.pl na adres: wzim@sggw.edu.pl

Do wiadomości należy załączyć czytelny, wypełniony i podpisany skan podania (PDF),
w formacie A4. NIE PRZYJMUJEMY ZDJĘĆ WYKONANYCH TELEFONEM.

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ:

1) Podaj imię i nazwisko, numer albumu, ilość sztuk.

2) Napisz czy potrzebujesz wersję papierową, czy elektroniczną.

3) Zaświadczenie zostanie wysłane e-mailem lub będzie przygotowane do odbioru w dziekanacie w ciągu 3 dni.

4) Istnieje możliwość wysyłki zaświadczeń pocztą, listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny.

WNIOSKI O UMORZENIE PŁATNOŚCI (CZESNEGO) NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ LISTEM POLECONYM NA ADRES DZIEKANATU WYDZIAŁU.

PLAN ZAJĘĆ APLIKACJA NA TELEFON

Szanowni Państwo,

Link do aplikacji dla iphonów (iOS) :
https://itunes.apple.com/PL/app/id1384573148?mt=8

Link aplikacji dla Androidów :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silvernet.silvertimetable

Jeżeli już ktoś ma zainstalowaną aplikację, to tylko trzeba w aplikacji odświeżyć plan przyciskiem w prawym górnym rogu.
A jeśli jednak pojawią się problemy z ustawieniami po odświeżeniu, trzeba zrestartować całą aplikację.
Plan na telefony jest dla studentów, ale także i dla prowadzących. Trzeba skorzystać z odpowiedniej opcji – w ustawieniu planu.

If someone already has the application installed, then you only need in the application refresh the plan with the button in the upper right corner. And if there are problems with settings after refreshing, you need to restart the entire application. The phone plan is for students, but also for trainers. You have to use the appropriate option – in the plan setting.

Wsparcie dla studenta

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Antoine de Saint-Exupéry  „Mały Książę

 

Drogi Studencie!

 Jeśli masz problemy, czujesz się osamotniony, wątpisz w sens życia, Twoja rodzina przeżywa kryzys – możesz i powinieneś szukać wsparcia.

Pomocna dłoń czeka na Ciebie.

Duszpasterstwo akademickie:

http://dastudnia.pl/

http://www.sluzew.dominikanie.pl/da/

http://dab.jezuici.pl/

http://petra-warszawa.pl/

http://swanna.waw.pl/duszpasterze

Telefon zaufania:

http://www.telefonzaufania.org.pl/

Pomoc psychologa:

http://niepelnosprawni.sggw.pl/s4.html

Myśli samobójcze – pomoc:

http://przyjaciele.org/

Narkomania – pomoc:

http://narkomania.akcjasos.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

http://www.parpa.pl/?subL=2&checkL=5

 Krajowe Centrum ds. AIDS:

http://aids.gov.pl/

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych:

http://www.zaginieni.pl/

Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie:

http://www.psychologia.edu.pl/o-nas/struktura-organizacyjna.html

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

http://www.ipin.edu.pl/home/kpz/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW:

http://www.sggw.pl/uczelnia/struktura-administracyjna/jednostki-uslugowe/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej